Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2018

Δημόσια Διαβούλευση των υπό συζήτηση θεμάτων της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τη Διατροφή και τα Τρόφιμα Ειδικής Διατροφής (CCNFSDU)

Δημόσια Διαβούλευση των υπό συζήτηση θεμάτων της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τη Διατροφή και τα Τρόφιμα Ειδικής Διατροφής (CCNFSDU)

Πηγή: www.efet.gr

Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα θέματα που θα συζητηθούν στην 39η συνεδρίαση της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τη Διατροφή και τα Τρόφιμα Ειδικής Διατροφής (CCNFSDU) που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο, 04 -08 Δεκεμβρίου 2017.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλιά τους μέχρι και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου codex@efet.gr.

Τα σχετικά έγγραφα εργασίας μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://portal.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/consultations/codex_alimentarius