Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Εγχειρίδιο καλλιέργειας μηλιάς του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Εγχειρίδιο καλλιέργειας μηλιάς του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εξέδωσε εγχειρίδιο με θέμα: «Μονογραφία ποικιλιών, υποκειμένων και συστημάτων διαμόρφωσης μηλιάς στην Ελλάδα».

Στη Μονογραφία υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια της μηλιάς και ειδικότερα για τις σημαντικότερες ποικιλίες, που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, για τα κυριότερα υποκείμενα, καθώς και τα συστήματα διαμόρφωσης της κόμης των δένδρων. Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται στο εγχειρίδιο, προκύπτουν από μετρήσεις και παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ΤΦΟΔΝ κάτω από τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και πλαισιώνονται με στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Επισυνάπτεται το εγχειρίδιο.